INFO - MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - COVID 19

13.03.2020

Aktuální informace:

Na webových stránkách ČUS - https://www.cuscz.cz/novinky/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-covid-19-nove.html naleznete aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 .

Upozorňujeme, že se však opatření a k nim vydané dokumenty mohou měnit. O změnách situace Vás budeme informovat.

Závěry:

1. Zákaz akcí nad 30 současně přítomných osob se týká veškerých sportovních a

spolkových záležitostí.

2. Úplný zákaz provozu pro veřejnost se týká výhradně provozů vyjmenovaných v bodu I. odst. 4 Usnesení, nikoliv všech sportovišť. Provozovat v režimu do 30 osob tedy lze veškerá sportoviště (vnitřní i venkovní) s výjimkou explicitně vyjmenovaných provozů.

3. Umělým koupalištěm jsou veškeré kryté i nekryté bazény, ve kterých probíhá úprava

vody.

4. Porušením povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu mohou

být trestným činem.

5. V případě pochybností o výkladu některé z povinností lze doporučit prokazatelné ověření (ideálně písemně) výkladu od příslušného orgánu státní správy. Nedojde-li k naprostému vyloučení pochybností doporučuji k danému problému z hlediska opatrnosti přistupovat spíše restriktivně, tedy že se jedná o záležitost spadající do uložené povinnosti/zákazu.

6. Doporučujeme pravidelně sledovat výstupy orgánů státní správy, zejména webové stránky Úřadu vlády (https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/), Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz) a Národní sportovní agentury (https://www.agenturasport.cz), a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.


Níže naleznete oficiální vyjádření od JUDr. Daniel